Privacy verklaring verkeersschool My way

Met de invoering van deze nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) worden de privacy rechten versterkt en uitgebreid. Verder worden de organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden opgelegd.

Verkeersschool My Way gevestigd aan de Klieverink 773, 1104 KD Amsterdam verwerkt deze gegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Verkeersschool My Way en geeft per onderwerp de belangrijkste informatie.

Contactgegevens

Verkeersschool My Way. Klieverink 773 1104 KD Amsterdam Tel. +31 654632162 K.v.K. nr. 3417506
E-mail: info@verkeersscchoolmyway.nl

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze achterlaat op onze website of op andere wijze aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer vast
 • Telefoonnummer mobiel
 • E-mailadres

Geheimhouding

Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wij als organisatie, de medewerkers en zij die in opdracht van ons toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • inschrijving voor rijlessen via deze website;
 • het verzenden van door jou opgevraagde informatie;
 • het verwerken van betalingen;
 • het verzorgen van onze dienstverlening, zoals het aanvragen van theorie- en praktijkexamens bij het CBR;
 • om met jou te kunnen communiceren door telefonisch contact of verzending van elektronische nieuwsbrieven of post indien dit nodig is om onze dienstverlening doelmatig te kunnen voeren;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het plaatsen van jouw naam en foto op onze sociale media pagina’s, uitsluitend na jouw toestemming.

Verkeersschool My Way verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging van je persoonsgegevens bestaat uit:

 • systeem-login met minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • computers/servers voorzien van beveiligingssoftware;
 • geautomatiseerde dagelijkse back-up van gegevens;
 • toegang uitsluitend door bevoegde personen binnen onze organisatie;
 • papieren documenten voor persoonsgegevens worden in afgesloten kasten opgeslagen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact met ons op.

Vertrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde karakter van beveiliging en vertrouwelijkheid. Uiteindelijk blijven wij verantwoordelijk voor deze mutaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie. Je hebt ook het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@verkeersscchoolmyway.nl We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie weken, op je verzoek.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke
vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Websites van derden

Op onze website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is met onmiddellijke ingang in werking getreden.
Voor vragen over het privacy beleid van onze organisatie kun je altijd contact met ons opnemen.

hCaptcha